नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री