नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

श्री रविन्द्र अधिकारी

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री