नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

Modified Date : 2016-09-12

हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरिवेक्षण महाशाखा

यस महाशाखालाई तोकिएका कामहरु यसप्रकार छन्ः

 • नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो वनाउन हवाई उडान सुरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा र समन्वय गर्ने सम्बन्धी कार्य ।
 • सुरक्षित र मितव्ययी उडानको लागि मौजुदा हवाई रुटहरुमा पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य ।
 • मौजुदा हवाई रुट र नयाँ स्थापना हुने रुटहरुमा एयर नेभिगेशन सुविधाहरुको पहिचान, समन्वय र निर्णय सम्बन्धी कार्य ।
 • नागरिक उड्डयन क्षेत्रले प्रयोग गर्ने संचार उपकरणहरुको फ्रिक्वेन्सी निर्धारणको  सिफारिस सम्बन्धी कार्य ।
 • विमानस्थलहरुको निरीक्षण, अनुगमन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनवाट तोकिएको निर्धारित स्तर अनुसार हवाई उडान सेवा संचालन भए नभएको बिषयमा अनुगमन सम्बन्धी कार्य ।
 • नेपालको वायुक्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 • नयाँ प्रविधि अनुसार संचार उड्डयन सहायक र दूरदृष्टि प्रविधिको माध्यमबाट एयर ट्राफिक सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य ।
 • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिहरुको सदुपयोग, योजना आयोजनाको स्थितिका वारेमा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य ।
 • वायुयानहरु संकट अवस्थामा परेमा, हराएमा वा दुर्घटनाग्रस्त भएमा खोज तथा जीवनोद्धार र समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 • दुर्घटनामा परेका विमानहरुको दुर्घटना जाँच सम्बन्धी कार्य ।
 • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजनासँग सम्बद्ध विदेशी नागरिकहरुको लागि भिसा सिफारिस र श्रम सिफारिस सम्बन्धी कार्य ।
 • नेपाल भित्र रहेका विमानस्थलहरुमा हवाई सुरक्षाको उच्चतम व्यवस्था भए नभएको अनुगमन सम्बन्धी कार्य ।
 • राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति सम्बन्धी कार्य ।
 • भी.आई.पी./भी.भी.आई.पी. उडानका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 • हवाई उडानवाट हुन सक्ने प्रदुषण नियन्त्रण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने सम्बन्धी नीतिगत कार्य ।
 • नयाँ विमानस्थलहरुको निर्माण, विस्तार तथा भौतिक सुविधाको परिवर्तन लगायत सुरक्षा तथा सुविधा सम्बन्धी उपकरण प्रणालीको अध्यावधिक रेकर्ड राख्ने, उपकरण प्रणालीको अध्ययन, सर्भे, जडान सम्बन्धी कार्य ।
 • अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका महासन्धीहरु, प्रोटोकलहरु लगायत एनेक्सेस् म्यानुयल्स्मा उल्लेखित गाइडलाइसेन्स बमोजिमका कार्यक्रमहरु सम्बन्धी कार्य ।
 • नागरिक उड्डयनसँग सम्बद्ध विषयहरुमा नीति, निर्माण र प्रचलित ऐन, नियम नीतिहरुमा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य ।
 • विदेशी ऋण/सहयोग वा संयुक्त लगानी आदि श्रोतवाट नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा संचालन वा निर्माण हुने योजना, आयोजना सम्बन्धी कार्य ।

उड्डयन प्राधिकरण सुपरिवेक्षण तथा उड्डयन सुरक्षा महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

 • उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षण तथा एअर स्पेश एयर ट्राफिक व्यवस्थापन शाखा
 • एअरवेज इन्जिनियरीङ्ग शाखा