नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

Modified Date : 2016-09-12

संस्कृति महाशाखा

यस महाशाखालाई तोकिएका कामहरु यसप्रकार छन्ः

  • संस्कृतिको संरक्षणको लागि नीति र योजना बनाउने
  • नीति, योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने
  • पुरातत्व सम्बन्धी संकलन तथा संरक्षण गर्ने

सम्पर्क:
फ्याक्स : ४२११७८५