नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Citizen Charter Department of Tourism   Download
2. Dharahara Reconstuction variation Report Culture Division   Download
3. नागरिक वडापत्र (Citizen Charter) Admin   Download
4. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२ Admin   Download