नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Integrated Tourism Destination Development Plan for Western Nepal FINAL Admin   Download
2. Pokhara_integrated tourism destination development plan (final) Admin   Download
3. Eastern Nepal TDA Plan - PART 2 Annex - FINAL VERSION - 26 Oct '16 Admin   Download
4. Eastern Nepal TDA Plan - PART 1 Main Report - FINAL VERSION - 26 Oct '16 Admin   Download
5. Dharahara Reconstuction variation Report Culture Division   Download
6. Progress report Culture Division   Download
7. संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन Admin   Download