नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

प्रेस विज्ञप्ति

Website मा आधारित पर्यटन सूचना प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम

अायोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय | 2017-02-23
11:00AM देखि 5:00PM
पर्यटन मन्त्रालयको सभाहल