नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

क्र.सं. नाम तथा पद कार्यालय अवधि तालिमको नाम तथा उद्देश्य राष्ट्र

पुराना आधिकारिक मनोनयन हेर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।