नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

05
Jan

सूचना संशोधन (2073-09-21)

प्रकाशक

यस मन्त्रालयबाट 2073 पुष 12 गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा EOI र RFP सम्बन्धी सूचनामा देहाय वमोजिको संशोधन गरिएको छ ।

Edition in Notice:

As mentioned in public procurement rules (4th edition) 2073, instead of Rs 300 mentioned for package MOCTCA/RFP-MP-01/073/74 & MOCTCA/RFP-MP-02/2073/74 it is Rs 1000.