नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

06
Feb

सूचना - तारागाउँ विकास समितिको सदस्य–सचिवको रिक्त पदपूर्ति सम्बन्धी (प्रकाशित मिति २०७३/१०/२४, गोरखापत्र दैनिक)

प्रकाशक

नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाडौं
 

 सूचना प्रकाशित मिति २०७३/१०/२४ (गोरखापत्र दैनिक)

 
तारागाउँ विकास समितिको सदस्य–सचिवको रिक्त पदमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा ४ (चार) वर्षका लागि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्र्नेे भएकोले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) सहित यस मन्त्रालयमा आवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागि यस मन्त्रालयकोे जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखामा सम्पर्क गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।