नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

09
Feb

Budget Ceiling आ.व.०७४।७५ देखी २०७६।७७ सम्मको बजेट सीमा

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आ.व.०७४।७५ देखी २०७६।७७ सम्मको बजेट सीमा, चालु र पूँजीगत बजेट

To download ,click on Link.

/uploads/files/Budget%20Ceiling%20Updated%20Files.xlsx