नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

13
Feb

मुक्तिनाथ क्षेत्र र सात प्रदेशको EOI को प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गरिएको ।

प्रकाशक

नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,

सिंहदरवार, काठमाडौ

सूचना

               

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मिति 2073/9/12 को गोरखापत्र दैनिकमा Expression of Interest/Request for Proposal को Package: MoCTCA/CSMP-01/073/74 Package: MoCTCA/CSMP-02/073/74 का लागि प्रकाशित सूचना अनुरुप प्राप्त भएका प्राविधिक प्रस्तावहरु मध्ये दुवै प्याकेज तर्फ देहाय बमोजिमका कन्सलटेन्सी / फर्महरु छनोट भएका छन। छनोट हुन सफल भएका कन्सलटेन्सी / फर्महरुले Request for Proposal डकुमेन्टका लागि यस मन्त्रालयको योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा सम्पर्क गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ । थप जानकारीका लागि फोन न. 01–4211635 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

1. ERMC/NEST/PACE pvt.ltd

2. Cemeca consultant pvt.ltd

3. Grid / Rajdevi / Shrestha

4. CARD / DVC

5. Naya Rastriya Engineering pvt.ltd / NREC-TC