नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

20
Mar

मन्त्रालय को नया WEBSITE सम्बन्धमा|

प्रकाशक Tourism MINISTRY

यस मन्त्रालयको नया website संचालन २०७५/०१/०१ बाट "www.tourism.gov.np" or "www.moctca.gov.np" मा संचालन रहेको जानकारी |

२०७५ अघि का सुचना मात्र एस मा रहेको हुदा नया सुचना लिन नया main-Website मा जानु हुन अनुरोध गरिन्छ |