नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

20
Mar

मा. सं., प. तथा ना. उ. मन्त्री श्री आनन्द प्रसाद पोखरेलसँग Chinese Buddhist Delegation को शिष्टाचार भेट - मितिः२०७२।१०।०७

 मा. सं., प. तथा ना. उ.  मन्त्री श्री आनन्द प्रसाद पोखरेलसँग Chinese Buddhist Delegation को शिष्टाचार भेट - मितिः२०७२।१०।०७