नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

20
Sep

२०७३/०६/०४ माननीय मन्त्रीज्यू र गणतन्त्र कोरियाका राजदूत H.E. Mr. Choe yong-Jin बीच शिष्टाचार भेट

२०७३/०६/०४ माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू र गणतन्त्र कोरियाका राजदूत H.E. Mr. Choe yong-Jin बीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।