नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

26
Dec

बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान (MDAC) बैठक

२०७३ पुस १० गते आ.ब. २०७३/०७३ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा  मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान (MDAC) बैठकको फोटो ।