नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

28
Aug

बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC) बैठक

२०७४ भाद्र १२ गते, माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्‍न भएको आ.ब.२०७३-७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC)  बैठकको फोटो झलक ।