Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

28
Mar

रुरु क्षेत्रको पर्यटकीय विकास बिषयक बृहत अन्तरक्रिया‏ - २०७२।१२।१५

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री आनन्द प्रसाद पोखरेलज्यू रुरु ताल निर्माण योजना तथा रुरु क्षेत्रको पर्यटकीय विकास बिषयक बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमा मन्तव्य राख्ने क्रममा(बीचमा)।