Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

05
Sep

भाद्र १७, २०७३ काठमाडौं । माननीय मन्त्रीज्यू त्रिभुवन विमानस्थलको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिनुहुँदै ।

भाद्र १७, २०७३ काठमाडौं । माननीय मन्त्रीज्यू त्रिभुवन विमानस्थलको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिनुहुँदै ।