Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

05
Sep

भाद्र १७, २०७३ मुगु । माननीय मन्त्रीज्यू पर्यटकीय क्षेत्र रारा ताल भ्रमण, स्थानीयवासीबाट स्वागत गरिंदै, इलाका प्रशासन कार्यालय सोरुकोटको उद्घाटन पछि स्थानीयलाई पहिलो नागरिकता हस्तान्तरण गर्नुहुँदै ।

भाद्र १७, २०७३ मुगु । माननीय मन्त्रीज्यू पर्यटकीय क्षेत्र रारा ताल भ्रमण, स्थानीयवासीबाट स्वागत गरिंदै, इलाका प्रशासन कार्यालय सोरुकोटको उद्घाटन पछि स्थानीयलाई पहिलो नागरिकता हस्तान्तरण गर्नुहुँदै ।