Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

06
Sep

२०७३ भाद्र २०, काठमाडौं । माननीय मन्त्रीज्यूबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुसँग पशुपति क्षेत्रको जानकारी लिनु हुनुका साथै माननीय मन्त्रीज्यू पशुपति परिसरमा भ्रमण र पूजाआजा गर्नु हुँदै ।

२०७३ भाद्र २०, काठमाडौं । माननीय मन्त्रीज्यूबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुसँग पशुपति क्षेत्रको जानकारी लिनु हुनुका साथै माननीय मन्त्रीज्यू पशुपति परिसरमा भ्रमण र पूजाआजा गर्नु हुँदै ।