Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

06
Sep

२०७३ भाद्र २०, काठमाडौं । माननीय मन्त्रीज्यू नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबाट आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रम बारे ब्रिफिङ लिनु हुँदै । सोही कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूबाट प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई निर

२०७३ भाद्र २०, काठमाडौं । माननीय मन्त्रीज्यू नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबाट आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रम बारे ब्रिफिङ लिनु हुँदै । सोही कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूबाट प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु हुँदै ।