Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

19
Oct

Nepal’s Participation on 39th Assembly of ICAO Counci

२०७३।०६।११, गते(27 sep.2016) मा. मन्त्री श्री जीवन बहादुर शाही क्यानडामा भएको ICAO को ३९ औ सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुहुदै ।