Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

19
Oct

२०७३।०७।०३, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू र नेपालका लागि United Arab Emirates का राजदूतबीच शिष्टाचार भेट ।

२०७३।०७।०३, गते मा. मन्त्री श्री जीवन बहादुर शाही र नेपालका लागि United Arab Emirates का राजदूत H.E. Saeed Hamdan Al Naqbi बीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।