Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

11
Dec

मा. राज्मयन्त्री श्री इन्द्र बहादुर बानियाँज्यू समक्ष महाशाखा प्रमुखज्यूहरुको ब्रिफिङ

२०७३ मंसिर २६, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्मयन्त्री श्री इन्द्र बहादुर बानियाँज्यू समक्ष महाशाखा प्रमुखज्यूहरुको ब्रिफिङ कार्यक्रमका फोटोहरु ।