Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

27
Apr

माननीय संस्कर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू सँग जापानी राजदूतको शिष्टाचार भेट

२०७४ बैशाख १४ गते, माननीय  संस्कर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री दिलनाथ गिरीज्यू सँग नेपालका लागि जापानी राजदूत H.E.  Masashi Ogawa  ले शिष्टाचार शिष्टाचार भेट भएको छ ।