Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

02
May

मा. मन्त्री र मा. राज्यमन्त्रीज्यूको बिदार्इ

२०७४ बैशाख १९ गते,  माननीय  संस्कृर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री दीलनाथ गिरी र  माननीय राज्यमन्त्री श्री परशुराम तामाङज्यूको बिदार्इ कार्यक्रमको फोटो।