Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

11
May

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री श्री जितेन्द्र नारायण देवज्यूको पद बहाली

मिति २०७४ बैशाख २५ गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री श्री जितेन्द्र  नारायण देवज्यूको स्वागत तथा पद बहालीको फोटो झलक ।