Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

16
May

माननीय संस्कर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू सँग जापानी राजदूतको शिष्टाचार भेट

२०७४ जेठ ०२ गते, माननीय  संस्कर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जितेन्द्र नारायण देवज्यू सँग नेपालका लागि जापानी राजदूत H.E.  Masashi Ogawa  को शिष्टाचार भेट भएको छ।