Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

24
May

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूतको शिष्टाचार भेट

२०७४ जेठ १० गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जितेन्द्र नारायण देवज्यू सँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत H.E. Mr. Kjell Tormod Pettersen को शिष्टाचार भेट भएको छ।