Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

09
May

मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूसँग BGIPU का प्रतिनिधि मण्डलको शिष्टाचार भेट

मिति २०७५।०१।२६ गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी ज्यूसँग British Group of Inter Parliamentary Union(BGIPU) बाट Nigel Evan M.P. ज्यूको नेतृत्वमा आएको व्रिटिस संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको  टोलीले शिष्भेटाचार भेट गर्नु भयो।