Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

10
May

मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूसँग SAARC का महामहिम महासचिवको शिष्टाचार भेट

मिति २०७५।०१।२७ गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी ज्यूसँग SAARC का  महामहिम महासचिव  Mr. Amjad Hussain B. Sial को शिष्टाचार भेट भएको छ।