Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

18
May

मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूबाट पाटन दरवार क्षेत्रका सम्पदाको पुन निर्माण कार्यको निरिक्षण

२०७५।०२।०४ गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी ज्यूबाट वि.स. २०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट क्षती भएका ललितपुर स्थित पाटन दरवार क्षेत्रमा भइरहेको सम्पदा पुन निर्माण कार्यको निरिक्षण गर्नु भयो।