Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

25
Jan

मनोरन्जनात्मक वायुसेवा अन्तर्गतको paragliding संचालनका सम्बन्धी उठेका विविध समस्याहरु सम्बन्धमा यस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सूचना

मनोरन्जनात्मक वायुसेवा अन्तर्गतको paragliding संचालनका सम्बन्धी उठेका विविध समस्याहरु सम्बन्धमा यस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सूचना

Download this Notice

मनोरन्जनात्मक वायुसेवा अन्तर्गतको paragliding संचालनका सम्बन्धी उठेका विविध समस्याहरु सम्बन्धमा यस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका र नेपाल हवाई खेलकूद संस्थाका प्रतिनिधिहरु बीचको छलफलबाट सहमति भए अनुसार नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर) को मिति २०७२।१०।९ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिमका नीतिगत निर्णयहरु भएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।

निर्णयहरुः
१. नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले समन्वय गरेर वर्तमान अवस्थामा उडान भरिरहेका प्याराग्लाईडिङ्ग इक्युपमेन्टहरुको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउने । उपलब्ध भएसम्म उपकरण भित्र्याउदाको भन्सार कार्यालयको प्रमाणित निस्सा समेत संलग्न गर्ने । भन्सार कार्यालयको प्रमाणित निस्सा उपलब्ध नसक्ने भएमा के कति कारणले सो उपलब्ध हुन नसकेको हो? सो को यथोचित विवरण समेत संलग्न गर्ने ।


२. व्यावसायिक रुपमा अहिले संचालनमा रहेका सम्पूर्ण प्याराग्लाईडिङ्ग इक्युपमेन्टहरुलाई यो आर्थिक बर्षभित्र बैधानिक परिधिभित्र ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने ।


३. उपकरणको बैधानिकताको टुंगो नलाग्दा सम्म आगामी आषाढ मसान्त सम्म विगत २ दशक देखि संचालनरत प्याराग्लाईडिङ्ग कम्पनीहरुको सेवामा अवरोध नपु¥याउने गरी साविकमा रहेको प्रचलन बमोजिम इजाजत नविकरण, गैर पर्यटक भिषा, श्रम स्विकृति सिफारिश जस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने ।


४. प्याराग्लाईडिङ्गको सोलो र ट्यान्डम उडान फरक ठाउँ र ब्ष्च क्उबअभ मा गर्नु पर्ने विषयमा सहमति भयो । सोलो उडानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले बैकल्पिक स्थानहरु पहिचान गरी सिफारिस गर्ने । नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाको सुझाव प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।


५. प्याराग्लाईडिङ्ग इक्युपमेन्टहरुको प्रयोग वढिरहेको हुँदा यस्ता इक्युपमेन्टहरुको मुलुकभित्र सहज खरिद विक्रीको वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।


६. टेन्डम प्याराग्लाईडिङ्ग उडानमा पाईलट, यात्रु र तेश्रो पक्ष विमा सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले संयुतm रुपमा छलफल गरी नीतिगत व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने ।


७. नयाँ उपकरणहरुको हकमा व्यवसायिक उडानका लागि नेपालमा आयात हुने कुनै पनि प्याराग्लाईडिङ्ग इक्युपमेन्ट भन्सार महसुल बुझाएको प्रमाण हुनु पर्ने । यस विपरित गैर कानूनी रुपमा भन्सार छली आयात भएका उपकरणको प्रयोग गरी व्यवसायिक प्याराग्लाईडिङ्ग सेवा संचालन गर्ने÷गराउने कम्पनी उपर कानूनी कारवाहीको लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने र इजाजत रद्व गर्ने सम्मको कारवाही गर्न सक्ने ।