नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. हवाई नीति, २०६३ Admin   Download
2. पर्यटन नीति, २०६५ Admin   Download
3. राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ Admin   Download