नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास रिसोर्ट) का सम्बन्धमा जारी आदेश,२०७० (Hotel Standard, 2070) Admin   Download
2. Tourism Industry Service Delivery Directive, 2070 Department of Tourism   Download
3. Low Altitude Expedition Permit Directive, 2072 Department of Tourism   Download
4. Homestay Operating Directive Department of Tourism   Download
5. दुर्गम क्षेत्रका हवाई उडानमा भाडा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ Admin   Download
6. महाकवि देवकोटा पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि Admin   Download
7. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६( मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।१२।१६ को निर्णयानुसार थप र संशोधित ) Admin   Download
8. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार :- मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७३ Admin   Download
9. Work Performance Management Directives, 2073 Admin   Download
10. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि तेस्रो संशोधन सहित २०७२ Admin   Download
11. आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका¸ २०७३ Admin   Download
12. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।०८।२० को निर्णयानुसार थप र संशोधित) Admin   Download
13. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) २०६९ Admin   Download
14. एकतारे होटल देखि पाँच तारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (रिसोर्ट) सम्बन्धि मापदण्ड Admin   Download
15. विदा पर्यटन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७० Admin   Download
16. सय जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने अनुदान कार्यविधि, २०६८ Admin   Download
17. होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ Admin   Download
18. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Admin   Download
19. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Admin   Download
20. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०६४ (तेश्रो संशोधन, २०७१) Admin   Download
21. Tourism Industry Service Delivery Directives 2070 Admin   Download
22. Tourism Royalty Guideline Admin   Download