नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

25
May

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरुको सार्वजनिकीकरण

मिति २०७५ जेठ ११ गते, नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्धारा वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरुको सार्वजनिकीकरण गर्नु हदाँका फोटोहरु।