नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

28
May

मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूबाट राष्ट्रिय संग्रहालयको निरीक्षण

२०७५।०२।१४ गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी ज्यूबाट छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा भइरहेको  पुन निर्माण कार्यको निरीक्षण, अनुगमन र मार्ग निर्देशनका क्रममा खिचिएका फोटो झलक।