Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

28
May

मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूबाट राष्ट्रिय संग्रहालयको निरीक्षण

२०७५।०२।१४ गते, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी ज्यूबाट छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा भइरहेको  पुन निर्माण कार्यको निरीक्षण, अनुगमन र मार्ग निर्देशनका क्रममा खिचिएका फोटो झलक।