Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singhadurbar, Nepal

18
Jun

सेवा निवृत्त कर्मचारीको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बिदार्इ

मिति २०७५।३।४ गते, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्रीमान सुरेश आचार्य ज्यूबाट मन्त्रालयको सभाकक्षमा  सेवा निवृत्त शा.अ. श्रीमती राधा शर्मा भट्टरार्इ ज्यूको विदार्इ गरिएको कार्यक्रमका फोटो झलक।